top of page

Rådhuset, Varberg

Här har vi monterat ställning och väderskydd åt Skanska. Väderskyddet underlättar det omfattande takarbetet och utesluter kostsamma produktionsstopp. 

Rådhuset i Varberg

bottom of page